Solenergi er framtida

Stråling fra sola kan utnyttes til å varme opp hus og hytter. Det kommer faktisk så mye stråling til oss at jordas energibehov kan dekkes på en dag! Men da må vi bygge ut bedre og flere solcelleanlegg. Hvordan vi kan utnytte denne fornybare energikilden kan du finne ut mer om her!

25 May 2021