Utskifting av routere for Esso (Certas)

Certas Norge valgte å bytte sin router løsning samtidig med utfasing av 3G. I løpet av 3 måneder rullet vi ut 250 rutere. Vår samarbeidspartner på kommunikasjon, Nettec AS, leverer en velprøvd og designet løsning som er fleksibel og holdbar. Med løsningen er ikke Certas lenger avhengig av å ha en eneste bredbåndsleverandør for sine stasjoner, og dette gir stor fleksibilitet når det gjelder tilkobling. Løsningen håndterer bredbåndsfeil, dirigerer trafikk over mobil – og like viktig – sikrer tilkobling til stasjoner der bredbånd ikke er tilgjengelig. Løsningen administreres og overvåkes i nært samarbeid med Norsk Energiteknikk AS som håndterer alt «på stedet arbeid» for Esso.


Basert på den gode erfaringen med WR31 løsning for mobilkommunikasjon vil Esso i fremtiden bygge flere bensinstasjoner med bare mobilkommunikasjon, da dette er raskt, sikkert og fleksibelt.