Ladeanlegg Sorgenfri Trondheim

Norsk Energiteknikk AS har levert ladeanlegg for 25 busser til Tide sitt bussdepot i Trondheim.

Anlegget består av 19 ladere som hver har kapasitet på 90 kW. Hver lader har to ladekabler og kan levere 90 kW på en kabel eller 45 kW på to kabler samtidig. Laderne er produsert hos SSE i Kina som har lang erfaring med ladere for buss.

Sønnico AS stod for alle tilførselskabler og installasjon av laderne.

Laderne overvåkes av et sky-basert system. I dette systemet kan man til enhver tid se hvilke ladere som benyttes, og hvor langt den tilkoblede bussen er kommet i ladesyklusen. I tillegg gir det opplysning om forbrukt kW etter lading, ladetid, status på lader og feilmeldinger. De som styrer lading av bussene kan da planlegge optimal lading slik at bussene er klare til rett tid. Det kan tas ut statistikker på forbruk pr. dag, pr. uke, pr. måned og pr. år.

Utviklingen av elektriske busser går fort fremover. Batteriene blir større og kjørelengden lenger. I dag leveres busser med batterier opp til 460 KWH. Da trengs det større ladere, og vi kan levere lader opp til 350 kW.