NET

Er du klar for å lære om spennende energikilder?

Denne bloggen handler om ulike energikilder for transport og energidrift. Energi er et meget spennende felt. Det er fascinerende hvordan vi mennesker har lært oss å utnytte energi. Mennesket har alltid benyttet seg av naturens krefter, og vi har stadig utviklet nye metoder for å bruke fysikken og kjemiens hemmeligheter for å gjøre hverdagen vår enklere. Fra flammene i bålet til jegere og samlere, til rask verdensomspennende transport med dagens fremkomstmidler. Vi flyr, kjører bil og bruker flere ulike energikilder (fossilt brensel, solceller, atomkraft) til å omdanne energi til elektrisitet og oppvarming både i industrien og hjemme. Ønsker du å lære mer? Les denne bloggen!

[Ingen blogginnlegg å vise ... publisere her]